Nagradni konkurs – FIFA World Cup

Informacije o načinu dobijanja nagrada predstavljaju deo ovih uslova i odredbi i samim učešćem u ovoj promociji, ovi uslovi i odredbe se smatraju prihvaćenim od strane korisnika. Učešće je besplatno i svi učesnici moraju da imaju stalni boravak u Republici Srbiji sa prebivalištem u Beogradu ili Novom Sadu. Zaposleni u BigPizza® nisu kvalifikovani za učešće u ovoj promociji. Promocija počinje 12.09.2022 god. i prestaje zaključno sa 19.09.2022 god. (“promotivni period”). Kako bi učestvovali u promociji potrebno je da u toku promotivnog perioda, odgovorite na pitanje na najkreativniji način na BigPizza® Instagram stranici i ispunite ostale zahteve u skladu sa instrukcijama  iz posta (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/). Profil učesnika mora biti otključan i mora pratiti naš instagram profil https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/ i ( opciono) ukoliko imate TikTok možete nas pratiti https://www.tiktok.com/@bigpizzars?

BigPizza® zadržava pravo da, u bilo koje vreme, proveri ispravnost prijava i učesnika (uključujući identitet i mesto stanovanja učesnika) i diskvalifikuje svakog učesnika koji vrši bilo koju radnju koja je u suprotnosti sa ovim uslovima. Propust od strane BigPizza® da izvrši bilo koje svoje pravo u bilo kojoj fazi u okviru promotivnog perioda, ne predstavlja odricanje tih prava. Nevažećim će se smatrati svako učešće koje je nepotpuno ili nije u skladu sa uputstvom u okviru ove promocije. Jedan učesnik će moći da dobije samo jednu nagradu, iako će moći da konkuriše za više nagrada ali sa po jednim odgovorom za svaku od nagrada.

 

Komisija će biti sastavljena od 5 članova. Najkreativniji odgovor na pitanje, komisija će glasanjem, na osnovu sopstvenog nahođenja, proglasiti pobednika za svaku nagradu ponaosob. Za svaku od nagrada proglašenje pobednika će biti do  20.09.2022 godine, a  dodela nagrada nakon toga po dogovoru. Objavljivanje će se obaviti na Instagram nalogu BigPizza® (https://www.instagram.com/BigPizza®_rs/) . Ukoliko  dobitnik određene nagrade ne odgovori na tražene podatke BigPizze, nagrada će se čuvati narednih 7 dana nakon čega će se drugoplasiranom dobitniku uručiti ta nagrada. Komisija zadržava pravo da za svaku od nagrada odredi i rezervnog dobitnika,kao drugi najkreativniji odgovor za svaku nagradu, ukoliko prvobitni dobitnik ne ispunjava neki od ovih uslova. Ovo je igra veštine i kreativnosti i faktor sreće nema uticaja na dobijanje nagrade. Ukoliko određena nagrada ne bude dostupna iz razloga više sile tj. nepredviđenih okolnosti na koje BigPizza® nije mogla imati uticaja , BigPizza® nece snositi odgovornost i obavezu. Svi odgovori na pitanja postaju vlasništvo BigPizze (MIM Team Food doo) i kompanija može koristiti svaki od odgovora u svoje marketinške svrhe bez posebne i naknadne saglasnosti korisnika koji je poruku napisao. Učesnik se slaže da nadoknadi sve eventualne troškove tužbi, ukoliko je njegov odgovor na pitanje povredio bilo koji slogan trećih lica. Odogovori ne smeju biti uvredljivog sadržaja i BigPizza® zadržava parvo da takve učesnike odmah diskvalifikuje i njihov odgovor obriše. Takođe, diskvalifikovan će biti svako ko narušava reputaciju BigPizze kroz svoj odgovor koji bude objavio u vezi sa učešćem u ovoj promociji. Učesnik se odriče prava naknade bilo kojih dodatnih troškova koji su mogli da proisteknu samim učešćem u ovoj nagradnoj igri. BigPizza® je nagrade obezbedila od trećih lica i samim tim ne snosi odgovornost na garantni rok, ispravnost i druge slučajeve koji nisu pod kontrolom BigPizza®

 

Promoter je MIM Team Food doo (BigPizza®), ulica Andre Nikolića br 1-3, 11000 Beograd, PIB: 107859681, MB: 20884827.

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.